Sydsamiska / Åarjelsaemien gïele - Överklagandenämnden

4066

Bágo har varit med i jury-arbetet för... - Bágo čálliid siebrie

Åarjelsaemien aalkoealmetji gïele jïh feadtagïele dovne Nöörjesne jïh Sveerjesne. Saemien gïelh unnebelåhkoegïelh sijjen dajvine, jïh destie Montrulen (2016) mietie aaj aerpiegïelh. Åarjelsaemien gïele ij gusnie gih jienebelåhkoegïele, dan gaavhtan gïele aaj geerve tsiehkine. Последната промяна на страницата е извършена на 11 юли 2020 г. в 12:57 ч. Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното; може да са приложени допълнителни условия.

Åarjelsaemien gïele

  1. Stagecoach mary
  2. Svenska akademien sara danius
  3. Pressa växter
  4. Fastighetsakademin malmö
  5. Per anderson utah
  6. Kungälvs revisionsbyrå aktiebolag
  7. Antisemitiska attityder och föreställningar i sverige

Om du vill tala samiska har du möjlighet till tolkning via telefon efter överenskommelse. Åarjelsaemien. Åarjelsaemien gïele-dïenesje jïh baakoeh, Sydsamisk ord och språktjänst,690410-XXXX - På allabolag.se hittar du , Status, adress mm för Åarjelsaemien  Sydsamiska (åarjelsaemien gïele) är ett samiskt språk som talas av sydsamer. Sydsamiskans utbredningsområde utgörs av södra delen av Sápmi (i Norge i  Åarjelsaemiengïele - Hijven daejredh jïlleskuvleööhpehtimmiej bïjre. Sïjhth jïlleskuvlesne jallh universiteetesne lohkedh dellie gååvnesieh  Sámi - åarjelsaemiengïele. CSN lea dïhte åejvieladtje mij gïetede dam sveerjen lohkemedåarjoem, dïhte sæjhta jiehtedh dåarjoe jïh lööneme  Kontrollera 'åarjelsaemien gïele' översättningar till svenska.

Gïeh mijjieh? Örebro Rättighetscenter lea religijovnen jïh krirriepolitihken ovtjatneme siebrie mij antidiskrimineeremebyråem jåhta. Mijjieh barkebe almetji seammavyörtegs reaktaj åvteste jïh diskrimineeremen vööste.

Sydsamiska / Åarjelsaemien gïele - Överklagandenämnden

jïh ill. Baakoen definisjovne saemien gïelesne. Baakoen definisjovne daaroen. Somaliska | Soomaali - Sorani | سۆرانی - Spanska | Español - Sydsamiska | Åarjelsaemien gïele - Teckenspråk - Thailändska | ภาษาไทย - Tigrinja | ትግርኛ  Siste dagen kom Charlotta Kappfjell (klar med notisblokk) og fortalte om salme- prosjektet Jupmelen gïele og ønsket samtidig hjelp av deltakerne til prosjektet.

Åarjelsaemien gïele

Sydsamiska – Wikipedia

Åarjelsaemien gïele

Avledningsändelser enligt Magga och Mattsson Maggas bok "Sørsamisk grammatikk". Avledning 93.

Åarjelsaemien gïele

åarjelsaemiengïele, sma-000, vuajnajidh. Differentielle objeektevïhtesjimmie Åarjelsaemien güelesne güele (Karimi, 1999, 2003), Tyrkiske gïele (Enç, 1991) Hebreiske gïele. (Danon, 2006). • Vihkeles  English · Suomi · Español · 普通话 · العربية · ייִדיש · Romani – Lovara · Romani – Arli · Sámegielat – Åarjelsaemien gïele · Sámegielat – Julevsámegiella  English · Suomi · Español · 普通话 · العربية · ייִדיש · Romani – Lovara · Romani – Arli · Sámegielat – Åarjelsaemien gïele · Sámegielat – Julevsámegiella  Päiviö, Siri Kappfjell, 1974- (författare); Govlelgem. åarjelsaemiengïele easka-aelkijidie : sydsamiska för nybörjare Bok 1 / Siri Kappfjell Päiviö, Ajlin Jonassen  English · Suomi · Español · 普通话 · العربية · ייִדיש · Romani – Lovara · Romani – Arli · Sámegielat – Åarjelsaemien gïele · Sámegielat – Julevsámegiella  Åarjelsaemien gïele.
Vad innebär handräckning

Åarjelsaemien gïele

Baakoen definisjovne daaroen. Somaliska | Soomaali - Sorani | سۆرانی - Spanska | Español - Sydsamiska | Åarjelsaemien gïele - Teckenspråk - Thailändska | ภาษาไทย - Tigrinja | ትግርኛ  Siste dagen kom Charlotta Kappfjell (klar med notisblokk) og fortalte om salme- prosjektet Jupmelen gïele og ønsket samtidig hjelp av deltakerne til prosjektet. Åarjelsaemiengïele Sydsamiska. Aarhskuvle Voeresesåjhtoe Reeremedajve Nasjonaale unnebelåhkoeh Ietniegïele MinUng  Hitta information om Åarjelsaemien Gïele-Dïenesje Jïh Baakoeh,.

Baakoen definisjovne saemien gïelesne. Baakoen definisjovne daaroen. Somaliska | Soomaali - Sorani | سۆرانی - Spanska | Español - Sydsamiska | Åarjelsaemien gïele - Teckenspråk - Thailändska | ภาษาไทย - Tigrinja | ትግርኛ  Siste dagen kom Charlotta Kappfjell (klar med notisblokk) og fortalte om salme- prosjektet Jupmelen gïele og ønsket samtidig hjelp av deltakerne til prosjektet. Åarjelsaemiengïele Sydsamiska.
Rami malek height

Åarjelsaemien gïele johan henriksson umeå
apache hadoop github
penningtvättslagen notisum
formellt subjekt det
hur många hotell har scandic
kalleback aktie

Govlelgem 1. åarjelsaemiengïele easka-a… Kirjas bibliotek

På Ratsit hittar du senast uppdaterade Telefonnummer Adresser Personnummer Inkomster och mycket mer för alla personer i Sverige. She çhengey Ooralagh ee Saamish Yiass (Saamish Yiass: åarjelsaemien gïele).T'ee fo gaue mooar; cha nel agh mysh 500 loayreyderyn er mayrn, jeh pobblaght dy 2000 sleih Sami Jiass ayns Norlynn as y Toolynn. Prosjektese aelkedh 2001 meatan Englaantese låhkoe.


Pension fran finland bosatt i sverige
reversibelt körfält_

Varför finskt och samiskt förvaltningsområde? sundsvall.se

Åarjelsaemien gærhkoeplaerie Sørsamisk kirkeblad Sydsamiskt kyrkoblad Nov gujht dan ietnien gïele åarjelsaemien gïele. Gellien jaepien  gradišćansko-hrvatski (Burgenland Croatian), Slovenčina (Slovak), Slovenščina (Slovene), åarjelsaemien gïele (Southern Sámi), Gagana Sāmoa (Samoan)  Vaaliviranomainen · Vaalihallinnointi · Laki ja järjestys. Åarjelsaemiengïele (Sydsamiska). Veeljemeöörnege.