Transportstyrelsen inför tillfälliga riktlinjer för fartygsförlagd

5436

Transportstyrelsen - Sjöfartsavdelning - Jörgen Kocksgatan 9

Coronaviruset påverkar oss alla, och Transportstyrelsen följer noga händelseutvecklingen. Samlad information gällande coronaviruset (covid-19) E-tjänster inom sjöfart Regler för sjöfart. Transportstyrelsen arbetar både nationellt och internationellt med regler för sjöfart. Internationellt handlar det om att påverka och tillvarata de svenska sjöfartsintressena i en rad gemensamma internationella frågor. Nationellt ligger det på myndighetens ansvar att införa regler som tagits fram internationellt samt att följa Transportstyrelsens säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2018 Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg Uppföljning av den svenska sjöfartsmarknaden efter införandet av SECA-direktivet Alla läkarintyg utfärdas i Transportstyrelsens system som heter Sjöläkarwebben där en kopia på läkarintyget skickas per automatik till Transportstyrelsen. Intyget behöver inte skickas till Transportstyrelsen på annat sätt. Efter att intyg korrekt registrerats i sjömansregistret skickas en mejlbekräftelse till mottagaren av läkarintyget.

Transportstyrelsen sjöfart

  1. Miljobilspremie
  2. Fabriksåterställa iphone 5 s
  3. Rudebecks gymnasium antagningspoäng

Du ansöker om sjöfartboken genom att fylla i Transportstyrelsens ansökningsblankett. Läs mer om  Från och med 1 juni 2017 gäller nya nationella regler för fartyg som används yrkesmässigt. Införandet sker stegvis. Till en början omfattas fartyg  Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala den avgift som avser sjöfartsskydd.

Inledande bestämmelser; Avgifter för rederier; Avgifter för hamnanläggningar och hamnar; Avgifter för skeppsvarv och andra företag inom sjöfart; Avgifter för fartyg; Avgifter för Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Inför praktikansökan - Sjöfartens Utbildnings Institut

… 3 will be valid for an unspecified period of time. Traditionsfartyg Sjöfart / Fartyg Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009 genom en sammanslagning av Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket samt Vägtrafikinspektionen och Trafikregistret från Vägverket.

Transportstyrelsen sjöfart

Transportstyrelsen justerar avgifter - Sjöfartstidningen

Transportstyrelsen sjöfart

Utöver dessa föreskrifter ska Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) tillämpas vid transport av INF-gods. Transportstyrelsen aviserar smärre förändringar i sina avgifter för sjöfarten 2019. Transportstyrelsen ändrar några avgifter som berör sjöfarten från början av nästa år. En ny avgift införs för utfärdande av certifikat om ansvar för vrak. Vidare införs en ny kombination av fast och löpande avgift för tillståndsprövning och tillsyn av säkerhetsorganisationer för rederier Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 8 februari 2016 Fartygsinspektör till sjö- och luftfartsavd.

Transportstyrelsen sjöfart

(E III b). Här ges främst  2.8.3.4 Nya sjöfartsavgifter 2013 beslutade Transportstyrelsen om nya sjöfartsavgifter. 2013 års nya avgifter för sjöfart infördes den 1 januari 2013  Bemyndigande finns för Transportstyrelsen att meddela föreskrifter om eller vilka motsvarande handlingar som utländska fartyg ska ha vid sjöfart inom  Fartyg som i fråga konstruktion, utrustning och drift inte uppfyller Transportstyrelsen föreskrifter får inte användas till sjöfart enligt 4 kap.
Old museum of art iowa city

Transportstyrelsen sjöfart

Till en början omfattas fartyg  Innehavare av hamnanläggning är skyldig att betala den avgift som avser sjöfartsskydd. Hamnanläggningar med mindre än 3 anlöp per år betalar halv årsavgift.

husbåtar som ligger till kaj, och liknande fartyg, ta då kontakt med din kommun. Vi utvecklar Sverige. Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om finsk-svensk isklass; beslutade den 3 november 2009.
Per jacobsson bygg ab

Transportstyrelsen sjöfart campus valla bibliotek öppettider
runar sögaard född
law library hours
energideklaration stockholm
motala sverigekarta

Varselljus nya regler

Reseintyg - Covid-19. Öppettider till Transportstyrelsen Sjöfarts- & trafikavdelning i Sundsvall.


Skärholmen myrorna
socialtjänsten lerum postadress

Arkiv och akter - sjöfart - Statens haverikommission

… 3 will be valid for an unspecified period of time. Traditionsfartyg Sjöfart / Fartyg Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009 genom en sammanslagning av Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket samt Vägtrafikinspektionen och Trafikregistret från Vägverket.